Lista proiectelor recepționate, Apel de finanțare nr.2

Stiri Image
09.06.2023

Lista proiectelor recepționate, Apel de finanțare nr.2

🏡La data de 04.06.2023 a fost încheiat Apelul de depunere a cererilor de finanțare Nr.2 pentru susținerea dezvoltării locale în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Serpentina Nistrului
pe teritoriul s.Varnița, s.Gura Bîcului, com.Telița, s.Speia, com.Calfa, s.Roșcani, s.Bulboaca.
🎯 În cadrul Apelului au fost recepționate și înregistrate 12 aplicații din partea sectoarelor: public, antreprenorial și civic, conform măsurilor de sprijin din planul strategic de dezvoltare a GAL-ului Serpentina Nistrului și în baza Planului Operațional 2022-2023, aprobat în anul 2022.
🤝Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale este implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Serpentina Nistrului”, în cadrul Programului LEADER. Programul LEADER este un program de stat, elaborat și implementat de MAIA în comun cu AIPA în cadrul căruia GAL ”Serpentina Nistrului” a solicitat finanțare în baza Planului operațional.
Cod de înregistrare Denumirea proiectului
SP-2023-01 Reabilitarea unei porțiuni de trotuar de pe strada Tighina din  satul…
SP-2023-02 Promovarea sportului în rândul locuitorilor satul…
SP-2023-03 Un altfel de turism prin recreere
SP-2023-04 Pomovăm modul sănătos de viață prin sport și recreere
SP-2023-05 Construcția trotuarelor și căilor de acces spre infrastructura de cultură și educație pentru un sat mai verde și curat în GAL Serpentina Nistrului
SP-2023-06 Solar Power Systems/Sisteme de energie solară
SP-2023-07  Parcul Voluntarilor – memoria vie a neamului
SP-2023-08 Valori, tradiții cultivate prin generații
SP-2023-09 Arta fotografică
SP-2023-10 Promovarea GAL-ului Serpentina Nistrului prin dezvoltarea turismului rural
SP-2023-11
Agro-pensiunea ”Izvorul strămoșesc” din satul … – promovartea potențialului agro-turistic local și crearea de locuri de muncă în comunitate
SP-2023-12 Dezvoltarea turismului rural și valorificarea patrominului cultural prin crearea unui nou traseu turistic în satul…