Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea

Stiri Image
15.10.2020
Anunțuri

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea

Grupul de Acțiune Locală (GAL)  Serpentina Nistrului  este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2018.

GAL  Serpentina Nistrului tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 5 localități din raionul Anenii Noi  prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2020-2021 GAL-ul va susține 10 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: https://www.facebook.com/serpentina.nistrului/

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va presta servicii, conform caietului de sarcini.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în executarea lucrărilor de reparație, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu caietul de sarcini: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ogYydXTiaLsyMfgTAyONSJ5dUgHt9LMO.

Furnizorul selectat va semna un contract de prestare servicii.

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de execuție a serviciilor- 60 zile.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa  primaria_speia@mail.ru  sau direct la sediul GAL Serpentina Nistrului (str. Tighina, 64, s. Varnița, r-l Anenii Noi, Republica Moldova) până la data de 30.10.2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069958428;  sau la adresa de e-mail serpentina2018@gmail.com .

În perioada 2020-2021, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.