Stiri Image
27.02.2024

🏋️Pentru locuitorii s.Bulboaca sunt create noi oportunități de a practica sportul în aer liber.
🍀În perioada noiembrie 2023-februarie 2024, primăria s.Bulboaca a implementat proiectul ”Promovarea sportului în rândul locuitorilor s.Bulboaca”.
⛹️‍♀️Scopul proiectului fiind: ”Promovarea modului sănătos de viață în rândul locuitorilor satului Bulboaca și îmbunătățirea infrastructurii sportive locale”.
🧘În cadrul proiectului au fost instalate aparate de forță în sumă de 254 202,00 lei, dintre care 54 202,00 lei este contribuția primăriei s.Bulboaca.
🤝Proiectul este realizat de primăria s.Bulboaca în cadrul Programul LEADER, Măsura 2 și care este un program de stat, elaborat și implementat de MAIA în comun cu AIPA în cadrul căruia Asociația GAL Serpentina Nistrului a solicitat finanțare în baza Planului operațional.